Address Book Management TN Portal | TNP | Tahiha.com

0
593
TN-Portal-Email-Address-1

Hướng dẫn đăng ký Address Book Management TN Portal

| Nội Dung Chính |

Mục đích:

Sau khi đăng ký thành công 1 tài khoản TN Portal và được phê duyệt để sử dụng.

Việc tiếp theo mọi người nên tiến hành làm ngay đó là đăng ký địa chỉ email tại module address book.

Module này cực kỳ là cần thiết và quan trọng với công ty các nhà cung cấp. Đối với những công ty đã đăng ký địa chỉ này, hệ thống sẽ tự động gửi mail thông báo khi có vấn đề phát sinh lỗi công đoạn, hoặc sự khi có sự cố chất lượng phát sinh tại các công ty Samsung sử dụng vật liệu mà các công ty đối tác đang xuất hàng.

Danh sách đăng ký nhận được email thông báo có thể add tất cả những người liên quan đến chất lượng phát sinh tại khách hàng Samsung, và cần nhận được thông tin (Giám đốc, trưởng phòng, nhân viên bộ phận chất lượng…)

Hướng dẫn thực hiện trên hệ thống TN Portal

Line: TN Portal → Master Data → Quality Operation → Vendor Address Book

TN Portal Email Address

TN Portal Email Address

Sau khi vào module theo đúng hướng dẫn bên trên, hệ thống TN Portal sẽ tự động show ra tất cả các loại vật liệu của công ty đối tác đang cung cấp cho Samsung và đã được chia theo các nhóm vật liệu / loại vật liệu riêng biệt.

Double Click lần lượt  vào từng nhóm vật liệu/ loại vật liệu và tiến hành đăng ký, cập nhật danh sách người nhận email.TN-Portal-Email-Address-1

 

TN Portal Register Email Address

 • Site of the headquater: Nhập địa chỉ website của công ty (nếu có)
 • Located Corp: Lựa chọn công ty cung cấp vật liệu chủ yếu, hoặc công ty Samsung trong nước với công ty nhà cung cấp.
 • Internal/ External: Lựa chọn là công ty, nhà cung cấp trong nước (Domestic) hoặc công ty, nhà cung cấp nước ngoài (Foreign)
 • Click Add: Add thêm, cập nhật danh sách người nhận email từ hệ thống chất lượng TN Portal.
 • Click Name: Tìm kiếm tên người muốn đăng ký (Lưu ý hệ thống sẽ chỉ tìm được theo ID, hoặc tên của những người đã đăng ký tài khoản TN Portal, nếu người đó chưa có tài khoản, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn đăng ký tài khoản TN Portal).
  Hệ thống sẽ load tên và email của người dùng đã được đăng ký trước đó.
  Sau khi add, chúng ta nhập đầy đủ nội dung, bộ phận, chức danh, số điện thoại, địa chỉ email tương ứng với từng người.
 • Part Name: Lựa chọn tên bộ phận của người nhận ( Quality, Sale, Finance, Deverlopment, President…)
 • Position: Lựa chọn chức danh tương ứng của người nhận ( Director, Manager, Senior Manager…)
 • Phone Number (HP): Nhập số điện thoại di động người nhận.
 • Phone Number (Office): Nhập số điện thoại bàn, điện thoại văn phòng của người nhận.
 • Major Job: Nội dung công việc chính.

Đăng ký nhận thông báo tự động từ hệ thống

 • E-Mail: Phần này rất là quan trọng, khuyến cáo nên chọn tick
  Muốn nhận thông báo từ hệ thống gửi tự động khi có vấn đề, sự cố chất lượng phát sinh (Y)
  Không muốn nhận thông báo từ hệ thống (N)
  Chúng ta làm tương tự với những người nhận khác tương tự như vậy đến khi đủ danh sách mong muốn.
 • Post address (DHL receive): Nhập địa chỉ nhận hàng, hoặc thực hiện giao dịch qua DHL.
 • Lot No of a vendor and Manufacturer: Nhập số tương ứng
 • Note: Nhập sản phẩm đang sản xuất, kinh doanh chủ yếu.
 • Save: Hoàn tất quá trình đăng ký danh sách liên lạc sự cố chất lượng phát sinh tại Samsung.

Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan: