Trang chủ SYSTEM SQCI SQCI 2.0 – Hệ thống SQCI 2.0 Samsung, hệ thống SQCI là...

SQCI 2.0 – Hệ thống SQCI 2.0 Samsung, hệ thống SQCI là gì ?

0
1515
SQCI

Giới thiệu SQCI, hệ thống SQCI là gì ?.

| Nội Dung Chính |

Xin chào mọi người, hôm nay Zíck sẽ giới thiệu khái niệm cơ bản và định nghĩa về hệ thống SQCI phiên bản 2.0, cho mọi người có thể hiểu rõ hơn và có cái nhìn khái quát hơn về hệ thống này nhé !!!

SQCI là viết tắt của (Supplier Quality Control Innovation), chúng ta có thể hiểu theo một cách đơn giản là hệ thống quản lý chất lượng các nhà cung cấp (vendor) do Samsung nghiên cứu và phát triển với nhiều chức năng để có thể dễ dàng trong việc quản lý chất lượng nhập kho cũng như tăng cường, nâng cao chất lượng của sản phẩm.

Mục đích

Hệ thống SQCI 2.0 được nghiên cứu và phát triển ra với rất nhiều chức năng, mục đích khác nhau.

Nhưng mục đích chính của hệ thống chính là để quản lý và kết nối các nhà cung cấp với công ty khách hàng chính (Samsung) về mặt quản lý chất lượng trên hệ thống với thời gian dài, duy trì thông tin liên lạc giữa vị khách hàng khó tính Samsung và các nhà cung cấp.

Phần lớn hệ thống SQCI 2.0 quản lý về vấn đề kiểm tra incoming, phán định kết quả kiểm tra nhập kho cho một đơn vị sản phẩm/ vật liệu (Lot), ngoài ra hệ thống đồng thời cũng quản lý hỗ trợ các hạng mục như quản lý tiêu chuẩn, spec, kết quả audit, đối sách cải tiến…

Tính năng chính

Hệ thống SQCI có thể sử dụng để quản lý rất nhiều chức năng khác nhau, tuỳ mục đích sử dụng và quản lý nhà cung cấp của từng nhà máy cụ thể.

  • Quản lý KPI ​​(quản lý tất cả các chỉ số liên quan đến kết quả kiểm tra nhập kho, tỷ lệ lỗi incoming, tỷ lệ lot reject, tỷ lệ lỗi vật liệu công đoạn, thời gian kiểm tra nhập kho…)
  • Phán định kết quả kiểm tra nhập kho cho 1 đơn vị sản phẩm, Lot hàng hoá
  • Quản lý lịch sử kiểm tra nhập kho (Incoming inspection), quản lý giám sát CPK, tỷ lệ lỗi công đoạn tại các nhà cung cấp…
  • Quản lý lịch sử khai báo điểm thay đổi ECN (Engineer Change Notice).
  • Quản lý kết quả đánh giá chất lượng nhà cung cấp mới, Audit SQCI, quản lý kế hoạch audit và kết quả cũng như đối sách khi phát sinh các hạng mục audit fail…
  • Quản lý đối sách khi có phát sinh lỗi kiểm tra nhập kho (QTR : Quality trouble report).
  • Quản lý spec kiểm tra nhập kho, quản lý list code đang sản xuất tại các nhà cung cấp…SQCI

 

Giao diện chính hệ thống SQCI 2.0 Samsung

Các hệ thống liên kết với SQCI

Cơ sở dữ liệu trên hệ thống SQCI 2.0 có liên kết với dữ liệu trên các hệ thống khác với nhau, mục đích có thể truy xuất dữ liệu 1 cách tự động và thuận tiện cho việc hỗ trợ quản lý nhất cho bộ phận chất lượng.

  • Hệ thống SAP – G ERP (Hệ thống quản lý kho).
  • Hệ thống GMES (Hệ thống dùng trong quản lý công đoạn sản xuất của Samsung).
  • Hệ thống TNPortal (Hệ thống song song quản lý chất lượng)

Bài viết nên đọc: