Hệ thống TN Portal (TNP) Samsung | Quality system

0
1302
TNPortal

Giới thiệu hệ thống TN Portal (TNP) GMQIS

| Nội Dung Chính |

Hệ thống TN Portal (TNP) – GMQIS là gì ?.

Hi mọi người, chắc hẳn mọi người khi làm việc với Samsung VietNam nói riêng và tập đoàn Samsung nói chung mà làm bên bộ phận chất lượng không ai là không biết đến hệ thống này, và mình cũng nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan xung quanh đến 2 hệ thống này.

Vậy qua đây em cũng xin hướng giới thiệu cơ bản cho mọi người có cái nhìn chung nhất về 2 hệ thống này nhé.

GMQIS: Global Mobile Component Quality Improvement System

TN Portal (TNP): Telecomunication Network Portal

Đây là cũng là 1 trong những hệ thống quản lý của bộ phận chất lượng Samsung.

Về cơ bản tên gọi giữa 2 hệ thống này là khác nhau, do có sự phân biệt riêng vì thế chuyên biệt ra hệ thống và tên gọi.

So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa 2 hệ thống

GMQIS: Chỉ sử dụng cho nhân viên của Samsung

TNP: Chỉ sử dụng cho các công ty đối tác, nhà cung cấp (vendor)

Nhưng về bản chất thì 2 hệ thống này đều giống nhau vì cùng sử dụng chung 1 cơ sở dữ liệu (CSDL) và các đường line, menu tree về cơ bản là không khác gì nhau cả, dữ liệu giữa 2 hệ thống này cũng sẽ tự động interface (IF) với nhau ngay lập tức và ngược lại

GMQIS

Giao diện hệ thống GMQIS (Chỉ dùng cho nhân viên Samsung)

TNPortal

Giao diện của hệ thống TN Portal (Chỉ dùng cho nhà cung cấp, đối tác, vendor)

Mục đích sử dụng:

Đây cũng là 2 hệ thống được Samsung phát triển với mục đích có thể quản lý chất lượng sản phẩm cho cả phía nhà cung cấp cũng như giữa các công ty trong tập đoàn Samsung với nhau.

Duy trì sự kết nối giữa công ty cung cấp và công ty sử dụng dịch vụ, sản phẩm trên hệ thống, đảm bảo tính quản lý lâu dài, và chuyên nghiệp.

Các chức năng sử dụng chính:

 • Quản lý các trường hợp lỗi phát sinh tại công đoạn trong nhà máy của Samsung
 • Thông báo cáo lỗi tới các công ty đối tác cung cấp sản phẩm, vật liệu đó
 • Quản lý đối sách cải tiến
 • Quản lý các tiêu chuẩn kiểm tra linh kiện
 • Quản lý kết quả audit định kỳ hàng tháng, năm
 • Quản lý KPI lỗi phát sinh trên công đoạn (Interface qua hệ thống GMES và G ERP)
 • Quản lý kết quả kiểm tra độ tin cậy
 • Quản lý tình hình chi phí bồi thường chất lượng (Claim fee)
 • Quản lý chất lượng công đoạn nhà cung cấp (vendor)
 • Quản lý check list kiểm tra
 • Quản lý CTQ, CTF, partrol công đoạn
 • Quản lý kết quả đầu giữa cuối bên công ty đối tác
 • Quản lý 3 Out nhà cung cấp (Strickeout)
 • Quản lý kết quả xếp hạng, đánh giá hàng tháng các nhà cung cấp

Đó là các hạng mục quản lý chính cơ bản của hệ thống này

Ngoài ra hệ thống còn có các chức năng vân vân và mây mây nữa, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng, quản lý, quản trị.

Các hệ thống liên kết

 • Hệ thống SQCI
 • Hệ thống G MES
 • Hệ thống SAP (G ERP)