SQCI 3.0 Đăng ký mục tiêu lỗi công đoạn & submit báo cáo hàng tháng

0
688
sqci 3.0 submit report 5 tahiha

Đăng ký mục tiêu lỗi công đoạn & submit báo cáo hàng tháng SQCI 3.0 | TAHIHA

| Nội Dung Chính |

Mục đích:

Đối với những vendor quản lý SQCI trọng điểm thì Samsung cũng có một số yêu cầu đặc biệt cho bộ phận quản lý chất lượng nhà cung cấp về một số hạng mục báo cáo bắt buộc hàng tháng trên hệ thống (submit tỷ lệ lỗi công đoạn, báo cáo kết quả Audit nội bộ, báo cáo SQMP…)

Hôm nay mình sẽ cùng mọi người thực hiện từng bước một và tìm hiểu thêm nội dung trong hạng mục báo cáo hàng tháng trên hệ thống SQCI 3.0 nhé

Quy trình tiến hành – thực hiện

Đăng ký mục tiêu tỷ lệ lỗi công đoạn

Đây là hàng mục đăng ký 1 lần/ 1 năm. Hàng năm khi sang năm mới các bộ phận quản lý chất lượng ở các công ty sẽ đều có những chiến lược để quản lý chất lượng cụ thể… và một trong số đó và phương án quản lý tỷ lệ lỗi công đoạn.

Đối với những công ty cung cấp vật liệu cho khách hàng Samsung thì điều này cũng là yếu tố bắt buộc, không thể tránh khỏi.

Để có thể chia sẻ thông tin chất lượng giữa các công ty cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm cho Samsung thì đầu năm chúng ta sẽ tiến hành đăng ký mục tiêu chất lượng (sau khi đã được các cấp quản lý phê duyệt) để tiến hành áp dụng target lên hệ thống, mỗi công ty, mỗi loại vật liệu sẽ có một target khác nhau – không công ty nào giống nhau cả.

Đối với phương án quản lý nhà cung cấp tại Samsung thì Target của năm sau sẽ dựa trên kết quả tỷ lệ lỗi công đoạn thực tế của năm trước và đăng ký giảm theo quý, thông thường mọi người tham khảo nội dung bên dưới (update 2019)

Quý I: ↓10%

Quý II: ↓15%

Quý III: ↓20%

Quý IV: ↓20%

Chuẩn bị offline

 1. Sau khi đã thống nhất về target của năm mới… Các anh chị tiến hành in màu → xin xác nhận ký tên & đóng dấu của trưởng phòng chất lượng up (Giám đốc chất lượng, phó TGD, TGD…)
 2. Sau đó Scan và gửi file scan đính kèm đến email người phụ trách hệ thống của nhà máy Samsung trực thuộc, hoặc gửi bản cứng nếu bạn có thể

Dành cho bạn
Download mẫu đăng ký manual

Đăng ký target online trên hệ thống SQCI 3.0sqci 3.0 submit report 2

-SQCI 3.0 >> QM Vendor >> Vendor’s Quality Goal

-Sau khi truy cập module này, chúng ta tiến hành lựa chọn thời gian (năm)

 • -Click Search
 • -Double Click vào Process Defect Rate
 • -Click Modify

Tại cửa sổ này tiến hành nhập nội dung target qua các tháng theo bản đã được các cấp quản lý phê duyệt theo từng tháng (đơn vị ppm)

 • -Nhập nội dung : Contents (Ví dụ: Công ty ABC đang ký target lỗi công đoạn 2019)
 • Request

-Tìm kiếm, hoặc nhập trực tiếp email tới người muốn nhận thông báo (PIC hệ thống) tại ô Write Address

-Email : Gửi email thông báo đến người nhận)

Nhập kết quả lỗi công đoạn hàng tuần/ tháng

Sau khi target được phía pháp nhân của Samsung phê duyệt sẽ áp dụng target đó

Hàng tuần mọi người sẽ tiến hành nhập kết quả tỷ lệ lỗi công đoạn tại nhà máy của mình lên hệ thống (±6 tuần) có thể nhập kết quả, trong trường hợp quên bạn cần tiến hành nhập bù cho các tuần trước nhé. Nếu quá thời gian trên thì hệ thống sẽ close và không thể nhập lại.

Hướng dẫn nhập kết quả trên hệ thống SQCIsqci 3.0 submit report 3

SQCI 3.0 >> QM Vendor >> Vendor’s Process Quality >> Input Result

 • -Click Search
 • -Double Click vào tuần mình muốn nhập kết quả kiểm tra (Có thể sử dụng cuộn kéo ngang để xem hoặc nhập các tuần trước)
 • -Prod.Q’ty: Số lượng sản xuất
 • -Defect Q’ty: Số lượng lỗi

Trong trường hợp tỷ lệ thực tế Defect Rate (ppm) lớn hơn Target mà công ty đặt cho tháng đó thì các bạn cần nhập nội dung add Root Cause & Countermeasure (nguyên nhân & đối sách) để giải trình cho lý do kết quả thực tế cao hơn target và nội dung cải tiến như thế nào

 • Defect Symptom: Hiện tượng lỗi
 • Root Cause: Nguyên nhân lỗi
 • Countermeasure: Đối sách cải tiến
 • Attached file đính kèm nội dung báo cáo, hoặc đối sách cải tiến lên hệ thống (<20Mb)
 • Save

Như vậy là đã hoàn tất… các bạn đã hoàn thành hạng mục submit báo cáo tỷ lệ lỗi công đoạn hàng tuần/ tháng.

Submit SQMP Manual, SQMP báo cáo hàng tháng, kết quả Audit lên hệ thống

Đối với các công ty thuộc đối tượng quản lý SQCI thì sẽ cần thực hiện thêm nội dung này (lý do: Đối tượng quản lý SQCI là các nhà cung cấp trọng điểm, chiến lược) vì vậy cần có những yêu cầu quản lý chất lượng đặc biệt hơn so với các nhà cung cấp thông thường khác…

Cũng như target lỗi công đoạn thì SQMP (Supplier Quality Management Plan) cũng sẽ nhập 1 lần trong năm. Và sẽ tiến hành upload lại lên hệ thống (chỉ trong trường hợp có thay đổi)
Bài viết tham khảo: Tiêu chuẩn quy định SQMP Manual

Thông tin dành cho bạn
Download Manual đăng ký SQMP

Quy trình đăng ký trên hệ thống

SQCI 3.0 >> SQCI Audit >> SQMP >> Monthly Report >> Create Newsqci 3.0 submit reportsqci 3.0 submit report 1

 • Category: Mọi người chú ý nhập category (danh mục) tương ứng (SQMP, Audit, ETC)
 • Title: Nội dung tiêu đề (Ví dụ: “Tên công ty” báo cáo SQMP tháng 5/2019)
 • Content: Tóm tắt nội dung chính trong báo cáo
 • Attached file: Tải lên file báo cáo đính kèm (Nội dung trong file báo cáo cần hoàn thiện trước đó)
 • Save

Các bạn chú ý nhập hạng mục đầy đủ hàng tháng nhé (rất nhanh phải không nào)

Nếu trong quá trình làm việc các bạn có thắc mắc gì có thể comment xuống bên dưới nhé

Chúc mọi người luôn thành công.