TN Portal Đối sách cải tiến lỗi công đoạn Samsung

0
1169
tnportal-quy-trinh-nhap-doi-sach

Hướng dẫn nhập đối sách cải tiến lỗi công đoạn Samsung TN Portal

| Nội Dung Chính |

Quy trình làm việc:tnportal-quy-trinh-nhap-doi-sach

 

Quy trình làm việc TNPortal

Mục đích:

Đối với các công ty Samsung trên toàn cầu, các vấn đề liên quan đến sự cố chất lượng, lỗi nguyên vật liệu thì bộ phận quản lý chất lượng thông qua hệ thống TN Portal – GMQIS để đăng ký và quản lý đối sách, lịch sử lỗi trên đây.

Qua hệ thống này các công ty đối tác cũng sẽ nhận được email thông báo tự động từ hệ thống để có thể nắm bắt được tình hình nhanh nhất (nếu đã đăng ký địa chỉ email Vendor Address Book) để có thể đưa ra các phương án xử lý lỗi, cũng như biện pháp để ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu một cách tối đa các chi phí chất lượng phát sinh không đáng có.

Hướng dẫn thực hiện trên hệ thống TN Portal

Line: TN Portal → Component Quality → Defect issue → F/B Defect registration_Measure YTNPortal-countermeasure-0

Nhập đối sách cải tiến lỗi công đoạn TNPortal Samsung

Period: Lựa chọn thời gian tìm kiếm kết quả mong muốn

Trong trường hợp có quá nhiều issue phát sinh, chúng ta cũng có thể sử dụng các thuộc tính filter để tìm kiếm kết quả một cách nhanh chóng và chính xác nhất

TNPoral Filter kết quả tìm kiếm

Apply: Tìm kiếm kết quả

Hệ thống sẽ show ra tất cả các trường hợp phát sinh sự cố chất lượng phát sinh tại Samsung

Bộ phận quản lý chất lượng tại nhà cung cấp cần tìm nguyên nhân gốc rễ và làm đối sách cải tiến cho các trường hợp này.

Sau khi hoàn thành kết quả phân tích lỗi và đối sách cải tiến, tránh tình trạng lặp tại tương tự chúng ta tiến hành upload đối sách cải tiến lên hệ thống.

Double Click vào trường hợp cần nhập đối sách cải tiến

Hệ thống mở 1 cửa sổ popup F/B Defect registrationTNPortal-countermeasure

TNPortal Nhập đối sách cải tiến

Tại cửa sổ này chúng ta có thể xem nội dung chi tiết sự cố chất lượng phát sinh tại nhà máy SEC tương ứng mà chúng ta đang cung cấp sản phẩm

  • Reason 1, Reason 2: Lựa chọn nguyên nhân phát sinh lỗi
  • Defect cause: Nhập tóm tắt nội dung nguyên nhân lỗi
  • Improvement measurement content: Nội dung đối sách cải tiến
  • Attach bản kết quả phân tích lỗi (FA) lên hệt thống.
  • Reply: Trả lời đối sách

Kết thúc quá trình nhập đối sách cải tiến

→ Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan